Karel Erjavec je Kranjčan, zdaj živi v Naklem. A v Kranju je bolj služboval kot se dokazoval - ne bomo si ga zapomnili niti kot posebej vnetega za probleme tega okolja. 2011 je bil nekaj kratkih tednov član uprave NK Triglav. Njegovo politično mojstrstvo se da ponazoriti s smetnjaki, ki so bili morda usodni za njegovo ministrsko kariero, politični pa niso mogli do živega: poleg okoljskega je bil zunanji, obrambni minister in še kaj. Smetnjak morda zdaj ponazarja skladišče njegove politične dediščine: ta pa ni ravno zgledna....