Proti lokaciji "covid bolnišnice" se je izrekel Jože Povšin, ravnatelj šole. Prav tako je proti svet staršev, sveta šole pa zaradi krize vodenja na šoli (o tem smo na Trmi pisali veliko...) že mesece nimajo. Jože Povšin je bil sicer soočen z obtožbami za mobing, odnosi na šoli pa so slabi, ker so zaposleni razdeljeni na pristaše in nasprotnike ravnatelja. Ne glede na to pa so proti taki rešitvi tudi v krajevni skupnosti, trdi Sonja Mašič, razlogi pa so podobni: neprimernost prostora, nemogoča kombinacija z brezplačnimi obroki in načrtovano bolnišnico ipd. itd.