Smo dobili celovite informacije na vsako vprašanje? Ne, dobili smo prosti spis Mendi Kokot&Katje Štruc.

Kako je pobuda iz 2017 končala na kolegiju župana 2020? NA TO NISMO PREJELI ODGOVORA. Kako je s prometom ipd. v primeru take naložbe v Besnici? NISMO PREJELI ODGOVORA AMPAK MNENJE O POZITIVNOSTI PROJEKTA, A OBČINA OBENEM TRDI, DA NE POZNA CENE ALI VSAJ OCENE VREDNOSTI NALOŽBE? Kako je potem mogoče trditi o prispevku, če ni jasno, kdo bo plačal kanalzacijo, cesto, vodovod?

Tole je zadnji izdelek, ki smo ga prejeli in se z njim seveda ne strinjamo. Mi nismo zahtevali od MOK oceno vrednosti ampak podatek, s kakšno številko so prišli pobudniki na občino ! Če tega ni, so zagnali občinski aparat in plečujemo zunanje sodelavce za tole: N VEDO, KDO JE ZA PROJEKTOM, KI NIMA NOBENE CENE - PREDVIDEVA PA SEČNJO CCA 20 HEKTAROV GOZDOV, KI JIH IMAJO V LASTI LJUDJE, KI JIH O NIČEMER ŠE NI NIHČE NIČ VPRAŠAL, ŠE OBVESTIL NE....