Vsak vrhunski športnik je odgovoren tudi zato, ker ga podpiramo z javnim denarjem in je zgled mladim!