Scenarij: Stanovanjska zadruga Gorenjske (dolgoletni odvetnik Kristijan Gnilšak) in Mestna občina Kranj (župan v nastanku spora in ob sodni poravnavi Mohor Bogataj) sta si bili navzkriž, odvetniki so o izidu spora dajali različne ocene, brez dokončnega razpleta se nič ne ve - obstajalo pa naj bi tudi izvedensko mnenje v prid zadrugi. Ampak: z izvedenci imamo v Kranju odlične izkušnje pri knjižnici in žal se velikokrat zgodi, da je mnenje pisano komu na kožo. Ko župan Mohor Bogataj prevzame oblast, takoj iz zadeve umakne občinske pravnike, najame novega strokovnjaka in izpelje poravnavo v petih dneh po prevzemu oblasti, ko nadzorni svet in mestni svet ne delujeta. Zdaj je Kristijan Gnilšak njegov politični in pravni svetovalec. Sodišče odreagira hitro: poravnava za 620 000 evrov je sklenjena, denar pa ni šel na račun (ima tako ali tako blokado) Stanovanjske zadruge Gorenjske ampak na račun odvetnika (zadružnega, občinskega, županovega - kakor kdaj) Gnilšaka. Od tam za njim ni sledi in to je zakonito, ker je bila poravnava zakonita (požegnal jo je še mestni svet...) in vse narejeno tako kot to pravniki znajo.

Zaplet: ljudi (opozicijo in sitnega občana) vendarle zanima, kdo je dobil denar? Zadruga? Njeni upniki? In se izkaže, da je vsaj v enem primeru od Elektra Gorenjske odvetnik Gnilšak pred leti po znižani ceni kupil terjatev do Stanovanjske zadruge. In se izkaže, da je stavba Stanovanjske zadruge (prelepo obnovljena - od kod in kako se ne ve) pod hipoteko ciprskega podjetja, ki ima poštni predal in sedež v Limassolu, pri nas pa podjetje v Ljubljani, ki ga vodi direktor iz Dupelj, ki se na klice ne odziva. Dolg do Ciprčanov (ali tistih, ki so za njimi) je vsaj 200 000 evrov (glavnica) + še precej (obresti). Hiša na cesti Staneta Žagarja je torej posredno v lasti upnikov Stanovanjske zadruge Gorenjske. Ampak: med tem je dolgoletni odvetnik zadruge prejel na svoj račun 600 000 evrov. So upniki poplačani - hipoteka še velja? Je morda kaj skritega v odnosu Gekko Holding (Limassol) - Stanovanjska zadruga Gorenjske - Kristijan Gnilšak. Slednji trdi, da Gekka ne pozna. Lepotna napaka: Gnilšak je kot investitor že delal pri stavbi na Žagarjevi in sam pravi, da je lastnik dela stavbe (a na njegovi lastnini ni hipoteke).

Razplet: ga še ni. Ko so lovili Ala Caponeja v Chicagu, mu niso mogli nič. Mafija je lahko počela vse živo. Potem je padlo navodilo, da naj sledijo denarju. In so ga zaprli zaradi kršitve davkov. V Kranju si prizadevajo mnogi slediti denarju. Načelno je vse v redu: policija naj bi ovadbo preiskala in ocenil, da je vse ok, mestni svetniki so zadevo ocenili ok, rezultat pa je lahko tudi takle: ciprskega upnika je poplačal Kristijan Gnilšak tako kot ostale. In zakaj, hudiča, je to taka skrivnost? Zlobnež bi rekel: zato, ker je še vedno treba slediti denarju...

Nad hišo ciprski upnik, v hiši županov svetovalec...