Bomba s kranjskega sodišča: Mohor Bogataj (inverjetno še trije ovadeni, med njimi odvetnik Kristijan Gnilšak) je v kazenskem postopku! Uvedba sodne preiskave je namreč prvo dejanje kazenskega postopka, do zdaj je šlo za policijsko ovadbo, nato za tožilsko zahtevo po preiskavi, zdaj pa je sodišče sledilo tako policiji kot tožilstvu. Gre za sporno poravnavo, vredno 620 000 evrov, ki je v nekaj dneh po nalogu našega župana postala dejstvo - čeprav se je prej občina z zadrugo pravdala lep čas. Bistvo pa ni v vsebini ovadbe ampak v dejstvu, da župan zanjo ni imel predhodnega sklepa mestnega sveta. Slednji je kasneje "žegnal" poravnavo, ki jo je z ovadbo za sporno označil Aleš Sladojević, bivši direktor mestne uprave! Dve leti po ovadbi je sodišče torej začelo postopek, ki pa se lahko konča tudi tako, da sodišče ali tožilstvo odneha - ali pa bo vložena obtožnica in razpisana glavna obravnava. Vsekakor pa dve leti po delovanju naše države Mohor Bogataj ni več v predkazenskem ampak v - kazenskem postopku!