Vitomir Gros je trd pogajalec. Ko so z evropskih projektom obnavljali mestno jedro, je dosegel vrnitev nekdanjega pokritega bazena na Savskem otoku v naravi Majdičevi družini. Stisnil je za vrat prejšnjega župana Perneta, da je občina lahko zgradila nov kompleks Khiselstein. Že več kot leto pa je pot iz mestnega jedra proti Jelenovemu klancu tako prepovedana kot nevarna. Kdaj bo prvi padel po stopnicah, je vprašanje časa. In kdo je ovira? Bivši župan drži v šahu tudi sedanjega. Gre za metre, lastništva, razmerja in seveda - denar. Smola za pot po stopnicah, če gre mimo ali po Grosovem zemljišču, o tem ni dvoma. In smo na Jelenovem kolancu našli podžupana Jarca in geometre in vse tiste, ki bodo (upajmo) končno dosegli, da bodo ljudje lahko varno hodili po stopnicah, ki povezujejo jedro s parkiriščem na Jelenovem klancu! Če bodo in ko bodo: prej je treba prepričati in izplačati še Vitomirja Grosa! Kdor ga pozna, se mu občinski ljudje kar zasmilijo - Vito je bil kos tudi hujšim kalibrom....Zanimivo bo zvedeti, kaj smo in zakaj tokrat plačali družini Gros!

Kamen spotike? Ne pot, ki meji na Grosovo lastnino...
Breg pod mestnim jedrom: kje so mejniki?