Svetnica Smiljana Vončina Slavec je vprašala, kako nam v Kranju tečejo tako imenovani razvojni projekti. Odgovor je ogledalo sedanje oblasti, ker dejansko razvojni projekti po treh letih Mohorjeve vladavine - ne tečejo. Toda odgovor ima zanimivo poglavje "program Gorki". Kjer lahko preberemo, da gradbenega dovoljenja za največji del okoli 50 milijonske naložbe še ni - čistilna naprava še visi v zraku, mi bi pa hoteli evropska sredstva! Kaj se je spremenilo med tem, ve samo ciganka, ker projekt Gorki ostaja vse bolj skrivnostno poglavje Bojana Homana in ostalih, ki pri njem sodelujejo. Podžupan rad hodi pred ljubljansko sodišče navijat za svoje, težje pa gre s projektom, ki je razvojno nujen. Pozornost v gradivu za svetnike pa je ocena projektne pisarne (torej strokovnjakov MO Kranj), da je izhod v primeru, če sredstev ne bo ali jih bomo preprosto "zamočili" - iskanje koncesionarja! To je za občino res le ena od rešitev, druga je oklestiti program Gorki na nekaj jarkov po Kranju. Toda: iskanje koncesionarja pomeni privatizacijo komunale - vode, kanalizacije? Vse to lepo piše v odogovoru opozicijski svetnici. Kaj iz tega bo in kdaj bo? Ne vemo...