Občina: Dimnikarstvo Dovrtel - 1:0! Spor se vleče, obsežen je in vreden okoli dva milijona evrov. Pa se je pri 400 000 že zalomilo dimnikarju. Ker je Mohor Bogataj samovoljno prekinil pred leti dimnikarski posel Dovrtelovih so slednji na sodišču sicer dosegli, da je bila ta odločitev sporna - a prvi poskus, da bi svojo škodo spremenili v evre se še ni posrečil. Kranjsko sodišče je torej razsodilo, da občini te vsote ni treba plačati. Sporov pa seveda še ni konec in odškodninskih zahtevkov tudi ne. Med tem so Dovrtela ovadili kriminalisti zaradi spornega poslovanja in očitno bodo kranjski dimnikarji še kako dobrodošli v sodni palači - enkrat kot tožniki, drugič kot toženi...