Z našim denarjem zgrajena, z našim denarjem plačana oprema, z našim denarjem izplačane plače, z našim denarjem zaposleni politični strokovnjaki = Komunala Kranj! Pomislite, kako nas v uradnih gradivih za sejo ustanoviteljev=županov obravnavajo v gardivih: smo povzročitelji odpadkov! Kot bi bili povzročitelji nalezljive bolezni ali kaj podobnega!? Pa izraz niti ne bi bil pomemben, če nam ne bi skušali na grbo naložiti naslednja dejstva: * NISO PRAVOČASNO UKREPALI GLEDE GRADNJE NOVE ČISTILNE NAPRAVE * NISO NAŠLI NOBENE DRUGE REŠITVE KOT LE PREPROSTO PODRAŽITEV * Preprosto povedano: zadnje je vseeno, ali odpadke vozijo v Ljubljano ali v Ulan Bator - vse tako ali tako zaračunajo "povzročiteljem" ali pa skušajo obestiti na občinske proračune (sprejete za to leto že zdavnaj!!!). In kaj bi to pomenilo (po razrezu med občinami) za Kranj in vse nas: skoraj 1 000 000 dodatnih stroškov. Grozljivo kadrovanje in vodenje Komunale v tem primeru prihaja na dan. Direktorji so se zadnja leta menjali, "povzročitelji odpadkov" pa bomo to še naprej plačevali. Gospod Mohor Bogataj, predsednik sveta ustanoviteljev, župan Kranja in posredno največji lastnik Komunale: do kdaj tako!?