Nore podražitve, zagate s pretovorom smeti, nezadovoljstvo med občani - in že gre v akcijo poklicni podžupan, odgovoren za Komunalo in komunalo nasploh! Bojan Homan (SDS), kje pa ste? Umestno vprašanje, ker: kako je mogoče, da imamo poklicnega podžupana, ki ne ve, noče vedeti, da je Komunala Kranj pripravila za 1,3 milijona obsežno podražitev, samo za Kranj preko 900 000 evrov!? Kako je mogoče, da odgovorni človek za to področje molči, da ga ni nikjer? Ali pa se morda motimo in dan in noč (kot dobro plačan funkcionar) ureja zadeve s kolegi mestnimi svetniki, ki jim je pomagal do dobrih služb v Komunali Kranj? Prišli smo do podatka, da je Komunala (za časa Ivana Hočevarja) samo za svetovalne pogodbe porabila 200 000 evrov? Kako je s tem danes? Kako nastajajo stroški, ki jih mi plačujemo? Čakamo na odgovore Bojana Homana in seveda tudi župana, ki mu je nadrejen. Čakamo, da zaropota koalicija in "politično Komunalo" pošteno pretrese: ne bomo vseh njihovih neposlovnih in drugih odločitev plačali mi! In še tole: Bojan Homan je tudi prvi in odgovorni za projekt Gorki kjer se bo Kranj zadolžil dop vratu, da bi dobil spodobno komunalo in čistilno napravo! Podjetnik Jure Krč (eden od graditeljev pri tem projektu) pa je neuradno pripomnil nedavno, da denarja za Gorki ne bo, da se je na to treba pripraviti, ker čistilna ne bo zgrajena... Ne vemo več, kaj je res in kaj ne - zlasti pa ne vemo, kako svojo plačo zasluži Bojan Homan, naš edini poklicni podžupan. Spomnimo se njegovega rekorda, ki je osupnil vse: na EDC Kranj je v letu dni opravil izpite za vse predmete in diplomo z odliko, da je postal - komunalni inženir!