Mohor Bogataj je tako skrbno želel začeti svoj mandat, da je v nekaj dneh olajšal proračun za 620 000 evrov prihranka. Kot je kasneje ugotovila koalicija, je ravnal skrbno in preudarno, ko je z Stanovanjsko zadrugo Gorenjske sklenil poravnavo v sporu, ki se je vlekel že leta. Kako je to storil? Ekspresno in učinkovito je naprej iz zadeve odstranil vse občinske uradnike, najel novega odvetnika za novo pravno mnenje in kot bi mignil na sodišču dosegel tudi dokončanje postopka. Lepotna napaka: denar ni pristal na računu SZG, ker je bil ta velikokrat blokiran zaradi upnikov - ampak dobesedno čez mizo, na posebnem računu odvetnika Kristijana Gnilšaka. In to je tisti pogofbeni svetovalec župana, ki je sestavil sedanjo koalicijo in zaslužil iz proračuna že okoli 200 000 evrov!!!! Kam je potem poniknil denar, ve samo odvetnik-svetovalec. Ali pa še kdo? Kranjsko tožilstvo po policijski ovadbi zdaj terja sodno preiskavo zoper štiri ljudi (dva sta zanesljivo Gilšak in Bogataj). Ne pozabimo: zadruga dejansko skoraj ne posluje več, posle je prenesla na povezana podjetja, terjatve do SGZ pa je odkupoval - glej čudo - po diskontni ceni tudi njen pravni zastopnik Kristijan Gnilšak. Ugibajmo: če je odkupil tudi tisto do MO Kranj v dolgotrajnem sporu za - na primer - petino cene, je zaslužil s poravnavo.... ???!!! Veseli se lahko tudi Aleš Sladojević, ki je ovadbo sprožil. Manj veseli so na policiji, protikorupcijski komisiji, tožilstvu in sodniji - dela bo še dovolj, očitno... Mimogrede in kar tako: za odločitev o poravnavi bi moral župan po veljavnih predpisih vprašati svetnike. In je to tudi storil, le vrstni red je zamenjal - vprašal jih je po plačanih evrčkih na račun sodelavca. In svetniki ter stranke koalicije (s pravnim strokovnjakom in bivšim tožilcem iz vrst SD Stanetom Boštjančičem na čelu) so mu odločitev za nazaj požegnali. Lepotna napaka? Za nazaj se to pač ne da, pravi policija, očitno tožilstvo, na sodnijo pa še čakamo. 50 000 Kranjčanov pa je prispevalo po približno 12 evrov!