Mestni svet je sprejel rekordno zadolževanje in rekorden proračun. Mnenje dneva je dal tokrat Mitja Herak, šef mestne uprave: "Politika naj odloči, kako naprej. Kranj lahko zbere 45 milijonov s prihodki. Od tega jih kakih osem ostane za vse naložbe na vseh področjih. Toliko bi stala nova tribuna. In to pomeni, da eno leto ne bi delali nič drugega. Zato je logično pričakovati, da tribune še dolgo ne bo, tja do leta 2020." Proračun s 15-odstotnim primakljajem je sprejet, Matej Gal Pintar (Mladi za Kranj) pa je županu in koaliciji povedal: "Samo še enega bo sprejemala ta oblast, ki nima ciljev, vizije, načrtov. In potem bomo odšli in Kranj zadolžili za desetine milijonov, naredili pa nič." Zadolžitev sedmih milijonov je zanimiva: dva naj bi bila za "razvojne naložbe" (nihče ne ve katere), pet za Gorki, ki je en sam velik če. "Državni proračun je sprejet. V njem Gorkija ni. Vi pravite, da bo uvrščen naknadno. Potem je s tem nekaj narobe, potem so v proračunu projekti, ki jih ne bi smelo biti," je dejal poslanec Lojz Potočnik. A Bojan Homan iz SDS je zatrdil, da so projekti odlični, odločitev vlade konec leta pa bo odločilna za Gorki. Če ga ne bo, bo polomija - politična, ekološka, gospodarska in sploh. Potem so si nazdravili in šli domov.