MO Kranj, Zavod za šport - javni razpis za priznanje športnemu funkcionarju z zadrego

Kandidat =Beno Fekonja, mestni svetnik SD, predsednik NK Triglav

Utemeljitev:

V času predsedovanja mu je uspelo dvakrat izglasovati proračun MO Kranj, ki njegovemu klubu kratkoročno in dolgoročno jemlje razvoj in prihodnost. Proračuna sta pokopala novo tribuno in s tem razsvetljavo igrišča ipd. - vse, kar terja razvoj nogometa, športa. JeBeno protestiral? Ne, s trdno in pokončno držo je v sveh letih dosegel prenovo dveh (2) kopalnic.

JeBeno Fekonja odprt funkcionar društva? Vsekakor: kot politik, demokrat in strokovnjak za civilno družbo je uvedel na spletni strani NK Triglav cenzuro, ki onemogoča izražanje mnenj. S tem je uspel preprečiti, da bi njegov lik in delo doživela morda kako kritiko. Za to si zasluži priznanje, ki je tudi dokaz, da je partijska šola enoumja tudi v politikih novega partijskega kova pustila tvorne posledice.

Ker se jeBeno ustrašil lastnih članov, skuša pri včlanjevanju v klub uvesti "selekcijo", ki je v nasprotju z Ustavo oziroma statutom kluba, ki ga vodi. O primernosti kogarkoli za to, da bi bil član kakega društva so sicer nekoč dajali mnenje SZDL, KP, ZSMS ipd. To je pripomoglo, da so pravi ljudje bili na pravih mestih in delali prave stvari. JeBeno res...

Predlog je s tem utemeljen, ima pa lepotno napako. Naj nikogar ne zmoti, da je kandidat dejansko prebivalec občine Šenčur in v Kranju samo lažno prijavljen. To je pač drobno preigravanje, ki v nogometu veliko šteje - še več na volitvah. Prosim, da mu priznanje podelite v prenovljeni kopalnici pod tribuno!

Predlagatelj: Prehitek

S somišljenikom in izvedencem za kopanje športnikov v mesnem svetu!
Cenzor, selektor članstva in - pravi športni funkcionar!