**Še en kranjski presežek: TEA DOLINAR JE RAVNATELJICA NAJVEČJEGA VRTCA V DRŽAVI IN SE JE PRIJAVILA NA RAZPIS ZA PONOVITEV MANDATA! OBENEM PA SE JE PRIJAVILA TUDI NA RAZPIS ZA - VZGOJITELJICO! BISTRA KADROVSKA ZVIJAČA? NE VEMO (ŠE), KER NAJPREJ GOSPA DOLINAR NI ODGOVORILA NA NAŠE VPRAŠANJE, NATO SI JE VZELA OB PONOVNEM POZIVU - ZAKONSKO PREDVIDENIH OSEM DNI ČASA...**Pa je to najmanjši problem, če ne bi med tem v sredo mestni svet odločal o podpori njeni kandidaturi (Mojca Pelcel je njena protikandidatka) in če ne bi komisija za volitve in imenovanja oziroma "kadrovska komisija" že podprla obeh kandidatk! Treba je vedeti, da so razpis ponavljali, ker je bil v prvi fazi pač obremenjen s početjem sveta in direktorice, ki pa ji mnogi očitajo res marsikaj:

1.

Iz vrtcev so odšli (večinoma) vzdrževalci= hišniki, ona ja najela zunanjega izvajalca...okoliščine niso bile pojasnjene...

2.

Hči ene od vodilnih v vrtcih je veselo poslovala s svojim podjetjem pri prenovi vrtcev...

3.

Razpis naj bi nadzorovala kar njena odvetnica...

VVZ KRANJSKI VRTCI SODI MED NAJVEČJE PORABNIKE PRORAČUNSKEGA DENARJA IN JE V PRETEKLOSTI ŽE DOBIL TUDI NEGATIVNO MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA. KAKŠNO JE V SVETU ZAVODA POČETJE PREDSTAVNIKOV OBČINE, NE VEMO. VEMO PA, DA JE SEDANJA (IN BODOČA?) RAVNATELJICA ZAPOSLILA HČERKO ČLANA SVETA ZAVODA BOJANA HOMANA (SDS) KAR SAMO PO SEBI NI NIČ NAROBE - KAŽE PA NA RAZMERJA ODNOSOV...

Butalski kovač je rekel: "Če bo špičasto, bodo volie - če bo ploščato, bo pa lopata!" V VRTCIH PA SE JE DIREKTORICA ODLOČILA ZA PODOBNO MOŽNOST...SE JE ŽELELA ZAVAROVATI KAKORKOLI PRED ODLOČITVIJO O SVOJI FUNKCIJI? ODGOVOR BOMO OBJAVILI TAKOJ, KO GA PREJMEMO!