Okrožno sodišče v Kranju je sklenilo: zavrne se vpis v sodni register Mojce Košir Štojs! Matjaž Berčon ostaja direktor Komunale! Skupščina z dne 23.2.2020 je bila izvedena v neskladju z zakonodajo! To preprosto pomeni, da Mojca Košir Štojs nima nobenih pooblastil za vodenje Komunale Kranj, na te odločitve pa je možna pritožba. Pravnih bitk morda še ni konec, a vsebinsko so stvari jasne: ravnanje članov skupščine Komunale, na čelu z mestnim svetnikom Zoran za Kranj Zoranom Stevanovićem je bilo nezakonito! Oziroma: veljajo argumenti, da je bila skupščina nezakonita skladno z našo zakonodajo, ker na njej ni bilo vseh predstavnikov lastnic in tako je njen sklep o razrešitvi Marjaža Berčona nezakonit, posledično pa tudi imenovanje v.d. direktorice Mojce Košir Štojs! Pravna polomija je seveda tudi posledica delovanja (vsaj) Florjana Bulovca, predstavnika občine Preddvor, ki se je neposredno vpletel (po besedah Košir Štojseve) v kadrovanje nove v.d., ki od danes naprej nima nobenih pooblastil in tako ostaja na delovnem mestu kot do zdaj. Pojavlja pa se vprašanje, kdo bo plačal odvetniške stroške, ki jih je (brez vpisa v sodni register) odobrila nesojena v.d. in znašajo po naših podatkih 6000 evrov ali več! Za naročilnico, ki jo je izdala, ni imela pooblastil - morda pa bpdp segli v žep Stevanović, Bulovec in ona, ker so stroški plod aktivnosti, ki presegajo meje zdravega razuma. Poudarimo: od 4.2. do danes traja "vsiljeno izredno stanje" na Komunali, ker so obtožbe in skupščine in sklepi in demantiji izredno škodili tako Komunali kot lastnicam. Kdo bo plačal to škodo?

Zoran Stevanović: čakamo pojasnila!

Kdo bo plačal stroške? Mojca Košir Štojs, čakamo pojasnila!