Spodaj podpisani Miran Šubic, občan Kranja, sem dne 31.8.2022 umaknil soglasje h kandidaturi za ngrado Kranja 2022, ker je dne 30.8.2022 mestni svetnik Liste za razvoj Kranja in predsednik komisije za nagrade in priznanja javno diskreditiral mojo kandidaturo in prejudiciral odločitev. To je storil na podlagi zapisa kjer sem kot novinar in ne kot predlagani kandidat javno izpostavil njegovo politično moralo, da kot pravnomočno obtožen zaradi podkupovanja ni kot svetnik in predsednik komisije - ODSTOPIL!

1.

Napad, ki ga je javno objavil, je nezaslišana uzurpacija oblasti politika, ki je proti novinarju nastopil s pozicije moči in to tako, da ga je javno diskreditiral - ne kot novinarja, avtorja ampak kot predlaganega nagrajenca. To sramotno dejanje je uperjeno ad hominem proti človeku, ki ga je predlagal občan Kranja v postopku, ki ga vodi Igor Velov, ki bi kot politik moral skrbeti za etiko in moralo pri delu komisije.

2.

V pamfletu, ki ga je Velov objavil na fb profilu Trma.si je mestni svetnik na nizkoten način ponižal delo komisije in vnaprej zatrdil, da predlagani občan ne bom dobil nagrade ipd. Na osnovi česa? Glasovanje o tem njegovem predlogu bo namreč šele jutri, 28.9.2022?

3.

Na omenjeni zapis sem reagiral na edini možen način: z odstopom od kandidature z umikom soglasja in o tem seznanil vse mestne svetnike, MO Kranj, župana ipd. V svojem pismu sem pojasnil stališče in seveda pričakoval, da bo to v gradivu za mestni svet upoštevano. Z eno samo preprosto navedbo ob mojem imenu: umaknil soglasje h kandidaturi!

4.

Matjaž Rakovec je kot župan in predlagatelj točke dnevnega reda spoštoval le gradivo svetnika Velova in njegove komisije. Prav. Nimam vpliva na objavljeno gradivo, a me je sram, da me skuša politika na tak način ponižati: od 31.8. 2022 nisem več kandidat za nobeno priznanje, ki bi ga delila ta politična oblast. A to jih ne ustavi: še naprej me uvrščajo na seznam čeprav sem odtegnil to možnost z odstopom.

5.

Svoj eksperiment pojasnjujem v rubriki Trma Kranj drma in tudi v Trmatorju. Dejstva, ki sem jih navedel in pa podatki so povsem točni. Gradivo za mestni svet ni v čast kranjski politiki, ki "hodi po ljudeh" tako kot to diktira pravnomočni obtoženec za kaznivo dejanje podkupovanja Igor Velov. Nihče ni kriv dokler mu krivda ni dokazana, niti Velov ne. Je pa res, da zanj veljajo drugačni standardi, ker je za povrh še državni svetnik v tem sklicu.

6.

Igor Velov je z javnim diskreditiranjem moje kandidature dokazal pravilnost eksperimenta, ki se mu reče "politične nagrade in priznanja v Kranju". S svojimi poniglavimi namigi in s svojim prejudiciranjem pred jutirišnjo sejo mestnega sveta me je prepričal vsaj v enem: raje si odsekam roko kot glasujem za kogarkoli od politikov, ki tvorijo sedanjo oblast. Njihov zaščitni znak je Igor Velov, ne občan Miran Šubic.

Miran Šubic, Kranjčan

ps

V NAJVEČJE ZADOVOLJSTVO PA MI JE, DA SEM S SVOJIM EKSPERIMENTOM DOSEGEL NEKAJ DRUGEGA. O TEM PA VEČ NA TRMA.SI JUTRI.