Park slovenske himne je ena od idej sedanjega župana Matjaža Rakovca in njegovih prišepetovalcev. Toda na dan prihajajo nova dejstva, ki nam jih je prispevala Katja Štruc, ki vodi županov kabinet in je odgovorna za obveščanje javnosti:

1.

Cena političnega parka ni znana? V proračunu in v javnosti je znan podatek o 100 000 vrednem projektu, zdaj pa na občini ne vedo, koliko bo stal?

2.

Zmagovalec natečaja zdaj pridobiva gradbeno dovoljenje? Kaj pa 100 in več zaposlenih uradnic in uradnikov na MO Kranj? Zakaj dovoljenja ne pridobiva naročnik, je stvar odločitve, ki pa je vsaj čudna. Zakaj imamo nekaj služb, uradov, če zunanji projektant pridobiva ključni dokument?

3.

Še huje je z roki in datumi. Maja so vsi gostoleli o parku v septembru in oktobru. Potem je bilo pa vse tiho in danes nimajo ne dovoljenja, ne izvajalca. Zakaj? Izbor slednjega je proces, ki traja lahko mesece. In predvsem: kdaj bo končno znano, koliko nas bo ta politična objestnost v času draginje dejansko stala?

4.

Park bo na cerkveni zemlji, ki jo župnija samo "posoja" za 15 let. Razumna odločitev zapravljanja javnega denarja za park na tuji zemlji? Z njim se je istovetil minister za obrambo Tonin, ki je iskal politične točke v Kranju kjer je tudi kasneje kandidiral! Kdo to plačuje? Mi.