1.

VSE OBJAVLJENO JE IZ DRŽAVNIH EVIDENC /ERAR/ KJER JE ZABELEŽENA PORABA JAVNEGA DENARJA - TUDI ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, KI GA ŽE LETO IN POL VODI KLEMEN MALOVRH (V.D. + IMENOVAN)

2.

UGL DOO JE ZASEBNO PODJETJE KJER JE DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA SOLASTNIK, PREJ TUDI PROKURIST IPD. ZNANO PO NPR. LOKALU KLUBAR TIK OB OBČINI, V NEKDANJEM DELAVSKEM DOMU

3.

DEJANSKO JE DIREKTOR KLEMEN MALOVRH NAKAZAL JAVNI DENAR SVOJEMU ZASEBNEMU PODJETJU KOT PLAČILO DOBAVITELJU V ČASU, KO JE ŽE BIL DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA

4.

VPRAŠANJA, KI SE ODPIRAJO SO LOGIČNA: ALI JE TAKO POSLOVANJE S SVOJIM PODJETJEM SPORNO? VSAJ MORALNO - ZAGOTOVO. ISTO PODJETJE JE PREJELO OD MO KRANJ V LETIH, KO KLEMEN MALOVRH VODI JAVNI ZAVOD S PODROČJA KULTURE JAVNA SREDSTVA V ZNESKU VSAJ 20 000 EVROV /VIR: ERAR/

5.

KOT DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ŠE NI DOKUMENTIRAL POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA, KI JE POMENIL SODELOVANJE Z ZUNANJO SODELAVKO, KI JE MESEC DNI PREJ USTANOVILA PODJETJE IN DOBILA TAKOJ "SANJSKI POSEL" V KRANJU!

6.

KOT DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ŠE NI POJASNIL POGODBE Z RAAJ PRODUKCIJA, KI JO JE PROGLASIL ZA - POSLOVNO SKRIVNOST. PO NJEJ BI ŠLO IZ NAŠIH ŽEPOV DO 6 500 EVROV JAVNEGA DENARJA. ZA POVRH JE PLAČAL ISTI DIREKTOR SNEMANJE GLASBENEGA SPOTA ČEPRAV JE PO DRUGI MESTIH PRAVILO OBRATNO.

Odgovori, ki jih pričakujemo, so povezani tudi s tem, da nam je predsednica sveta zavoda in mestna svetnica zatrdila, da svet podpira direktorja in njegovo delo. Mimogrede: tudi oni še čakajo odgovore, projekt Dolga miza pa je končal v rdečih številkah. Podpirajo torej - izgubo?