Park slovenske himne je političen projekt sedanje oblasti. Potem, ko smo ugotovili, da pri povsem običajni gradnji sodeluje Slovenska vojska, JE NOVO PRESENEČENJE TU: DANES JE BIL TAM IZKOPAN OKOSTNJAK. SKELET SO IZKOPALI STROKOVNO, A DO TEDAJ JE GRADNJA ŽE VESELO POTEKALA - BREZ POSEGOV VARUHOV KULTURNE DEDIŠČINE?

1.

Zemljišče kjer je ležal skelet je v lasti Župnije Kranj - odstopljeno za 15 let MO Kranj. Kaj bo po petnajstih letih z okoli 100 000 evrov vredno NALOŽBO IZ JAVNEGA DENARJA, ne ve nihče. Bo postala last Cerkve?

2.

Poseg na takem zemljišču TERJA POZORNOST STROKE, KI SE UKVARJA Z ZAŠČITO KULTURNE DEDIŠČINE. ZDAJ JE IZKOPAN OKOSTNJAK - KOLIKO JIH JE ŠE? OD KDAJ SO? ČIGAVI SO? Ali je bila gradnja tako hitra tudi zato, da teh vprašanj ne bi bilo?

3.

Kranj je mesto bogatih arheoloških najdb. ALI JE STROKA TUDI V TEM PRIMERU ODIGRALA SVOJO VLOGO, ALI JE BIL POSEG OKOLJE PO VSEH PREDPISIH?

Vprašanja smo odgovornim že poslali. Vsekakor pa smo po zaslugi našega "reporterja za posebne zadeve" edini medij, ki o tem poroča in se sprašuje o načinu, izvedbi gradnje parka?

BO MORDA BETON PREKRIL ŠE DRUGE ARHEOLOŠKE OSTANKE? ČIGAVO JE OKOSTJE IZ CERKVENE ZEMLJE?

NE POZABIMO: NA JAVNEM GRADBIŠČU KJER JE PLAČNIK JAVNA USTANOVA Z JAVNIM DENARJEM JE PREPOVEDANO FOTOGRAFIRANJE? KDO TOREJ KAJ SKRIVA IN KAJ BO "POVEDAL" IZKOPANI SKELET? IN KAJ ODGOVORNI ZA VSE SKUPAJ?