1.

Za priključitev na vodovod je treba najprej občini plačati komunalni prispevek, ki pa ga Bratuškova ni plačala. V svoji /skupni vlogi namreč vodovoda sploh ni opredelila kot potrebnega priključka. Če torej še ni plačala del Komunali (po mesecu od izvedbe....), je nesporno NEPLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA kar so potrdili na občini Kranj:

Zahtevka za priključek na vodovod sploh ni bilo, kljub temu pa je javno podjetje Komuala (MO Kranj je večinski lastnik) vodo pripeljalo na sicer kmetijsko parcelo (velikost 1000 kvm, gradbeni del 75 kv m, tloris 29 m)

3.

Bratuškova /Cvjetičanin nista pod drugi navedla ničesar, a na parceli je tudi elektrika. O tem bomo pristojne še vprašali, zanesljivo pa je do zdaj tole:

*MINISTRICA RS ZA INFRASTRUKTURO NI PLAČALA KOMUNALNEGA PRISPEVKA MO KRANJ ZA VODOVODNI PRIKLJUČEK NA SVOJI PARCELI 183/2 KO RUPA KJER JE LETA 2022 ZAČELA POSTOPEK ZA LEGALIZACIJO LESENEGA OBJEKTA NA KMETIJSKEM ZEMLJIŠČU IN DOBILA USTREZNA DOVOLJENJA ZA OBJEKT DALJŠEGA OBSTOJA

*MINISTRICA RS ZA INFRASTRUKTURO IMA TOREJ NA KMETIJSKEM ZEMLJIŠČU PRIKLJUČKA ZA VODO IN ELEKTRIKO - VSAJ ZA PRIKLJUČEK ZA VOD NI DO DANES ODŠTELA NITI CENTA!

*MINISTRICA ZA INFRASTRUKTURO JE ZELO JASNO NAKAZALA, DA ŽELI NA PARCELI DRUGAČEN OBJEKT OZIROMA ZIDAVO, KER JE V SKLOPU POBUD ZA SPREMEMBO PROSTORSKEGA NAČRTA OPN KRANJ ŽELELA SPREMENITI NAMEMBNOST - A JE MINISTRSTVO ZA KULTURO ODREKLO SOGLASJE IN POBUDA JE IZLOČENA