Novina in urednik Trma.si MIRAN ŠUBIC sem vprašal MO Kranj po številu kandidatov za letošnje nagrade. Terjal sem tudi število kandidatov za posamezne negrade (Častni občan, Nagrada mesta Kranja, Velika plaketa...., Listina o....). ODGOVORA NISEM DOBIL, DOBIL SEM LE CELOTNO ŠTEVILO 19. RAVNO NASPROTNO: MENDI KOKOT, KI VODI ODDELEK NA MO KRANJ, ME JE PODUČILA, DA TEGA ODGOVORA NE MOREM DOBITI - IN TO TAKOLE:

Zakaj nismo vprašali kar IGORJA VELOVA, PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA NAGRADE IN PRIZNANJA? ZATO, KER SEM MIRAN ŠUBIC KANDIDAT ZA ENO OD PRIZNANJ IN NISEM HOTEL V NIČEMER VPLIVATI NA DELO KOMISIJE IPD., KER IGORJA VELOVA ZELO DOBRO POZNAM, ON PA MENE. MED DRUGIM SVA SODELOVALA V NK TTRIGLAV KRANJ.

1.

Dosedanja komunikacija (imamo zabeleženo) pa kaže na nekaj naravnost - srhljivega. Občinska PR služba (odgovorna Katja Štruc) je odgovor danes poslala BREZ, DA BI PREDSEDNIKA KOMISIJE O VPRAŠANJIH PREJ SEZNANILA, Z ODGOVOROM PA JE BIL SEZNANJEN "POST FESTUM," KO JE TRMA OBJAVILA, KAJ SE DOGAJA.

2.

Igor Velov ne nasprotuje, da novinar Trma.si prejme odgovore na zastavljena vprašanja, ker se mu število predlaganih ne zdi ne sporno, ne kaka skrivnost. O TEM PA SPLOH NI BIL VPRAŠAN KAR JE IZREDNO NEVARNO IGRANJE Z RAZPISOM IN KOMISIJO OBENEM. Odgovora uprave pa Velov ne komentira. DEJANSKO PA SO GA PRI VSEM TEM OBŠLI KAR JE NARAVNOST ČUDNO: KOT POLITIČNI FUNKCIONAR VODI KOMISIJO, PRAV TAKO POSTOPEK - MESTNI URADNIKI PA SAMI PRESOJAJO O DELU KOMISIJE, ODGOVORIH O TEM IPD.?

3.

Mestna uprava MO Kranj ima zdaj jasno nalogo, da pojasni, čemu je pri odgovorih novinarju obšla komisijo, ki postopek vodi. Prav tako pa bo ključno tudi IME IN PRIIMEK tistega, ki je odločil, da je število predlaganih kandidatov glede na razpisane nagrade in priznanja za novinarja - nedostopno. JAVNO SPRAŠUJEMO TUDI TO, KDO JE V IMENU KOMISIJE IN NJENEGA PREDSEDNIKA ("JAZ SE NE BOJIM..." ODZIV NA SPLETU IGORJA VELOVA) ODLOČIL O DOSTOPNOSTI POVSEM NEOSEBNIH PODATKOV, KI NE VPLIVAJO IN NE RAZKRIVAJO?!

Kot kandidat in novinar izražam PROTEST nad očitno manipulacijo pri javnem razpisu. Ali je slednji še treansparenten, če o njem odločajo uradniki namesto funkcionarja? Ali imam še zaupanje v postopek kjer sem v dveh vlogah?

TRDIM, DA JE ODGOVOR MO KRANJ NEZAKONIT TUDI GLEDE DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, KER JE ZAVRNILNI ODGOVOR TREBA FORMULIRATI DRUGAČE.

IN PONOVNO: ZAKAJ OBČANI IN OBČANKE LAHKO PREDLAGAJO NAGRAJENCE, V KOMISIJI, KI ODLOČA O TEM PA SO SAMO IN ZGOLJ TISTI, KI JIH TJA PREDLAGA MESTNA POLITIKA? ALI JE TAK RAZPIS IN ZLASTI IZID LEGALEN IN LEGITIMEN V SMISLU ENAKOSTI PO USTAVI OZIROMA ALI LAHKO POLITIKA ZAMENJA CIVILNO DRUŽBO?

DA O ZA ZDAJ ZAME SPORNI VLOGI MESTNE UPRAVE NE PIŠEM - DOKAZI SO NA DLANI!

Miran Šubic, kandidat za priznanje in urednik Trma.si