Zavod za turizem in kulturo bo za 2020 doživel revizijo računskega sodišča, mogoče pa tudi za 2021, ker spornih "postavk" kar mrgoli - direktor pa pojasnil še ni dal. Občinski proračun ni odtegnil niti centa zavodu, ki v dveh letih ni urecničil (ocena je približna) najmanj dveh tretjin običajnega programa prireditev. Oziroma: če smo leta 2019 za veseli december namenili 50 000 evrov za izvajalce, kako je s prihrankom od lani in letos. Po približni oceni gre za najmanj 70 000 evrov denarja, ki je šel ... kam? JE POTEM ČUDNO, ČE KRANJ PLAČUJE SNEMANJE SPOTA GLASBENI SKUPINI, NAMESTO, DA BI ONI PLAČALI STORITVE (O ŽURKI V PROSTORIH ZAVODA NE PIŠEMO...),KI SO JIH PREJELI? JE RES ZA SPREJEM ŠPORTNIKOV, KI JE OBROBNI DOGODEK, TREBA NAJETI IZVAJALCA, KI STANETA 2500 EVROV ZA MORDA DVE URI PROGRAMA...? Številke so zanimive, ker dobesedno enako velja tudi za poletno dogajanje že dveh let? Pomislite: če na občini plačujejo denar po razpisih za glasbene dogodke, ki jih ni - kako je šele s polno malho zavoda, ki letno prejme - primite se za stol - 1,1 milijona evrov, za eno prireditev (Dolga miza) pa ob vseh zaposlenih (ducat...) zaposli zunanjo sodelavko za 20 jurjev, ki mesec dni pred "gažo" iz Kranja odpre s.p.? Iztok Jenko /SDS/, Marko Čehovin /mestna uprava/ sta dva člana nadzora javnega zavoda, ki ob Lei Bidovec podpisujeta tako poslovanje....TUDI LETOS SEVEDA V DECEMBRU DOGODKOV TAKO REKOČ NI - KAM BO ŠEL DENAR?