Mestna politika ima novo "kost": neuspeh pogajanj s kamniškim graditeljem je prinesel klavrn izid - projekt Severna vrata je na mrtvi točki! Po dveh letih in skozi cel mandat oblasti Matjaža Rakovca so bile očitno usodne zadnje podražitve, a nas opozarjajo tudi drugi: SLABA PRIPRAVA IZHODIŠČ KJER SE ŠE DANES TOČNO NE VE, KAJ NAJ BI TAM BILO, ZAGOTOVO VPLIVA NA TO, DA NAJ BI ZDAJ ZDRAVSTVO KOT GLAVNI INTERESENT IN MO KRANJ MORALA ZAGOTOVITI SKORAJ 7 000 000 EVROV...mi smo pisali še štirh milijonih....!!!!

In je zdaj kar naenkrat tu "zasilna rešitev" kjer bi tlačili vse v objekt stare reševalne postaje?! OD RAZVOJNEGA PROJEKTA K ZASILNI REŠITVI KJER JE VSAJ PROMET RESEN PROBLEM? Politika je na potezi. a je treba vedeti:

1.

Tomaž Lanišek kot novi vodja projektov je padel na izpitu kar je dolg in širok. Projekt je podedoval od Tanje Hrovat, ki so jo odstopili iz projektne pisarne, a je k gradivu za svetnike še podpisana....Gospa se je proslavila s projektom telovadnice pri OŠ Stane Žagar župana Trilarja kjer je zagovarjala strokovno rešitev, ki bi bila dvakrat dražja od tiste, ki je tik prerd koncem...Seveda pa je prejemnica dodatkov k plači tudi ona...

2.

Matjaž Rakovec ni uspel privabiti več kot enega partnerja za pogajanja, ta pa je na koncu postavil ceno, da te kap. In od nje ne odstopa. Torej? Plačamo milijone več ali pa - nič?

TOLE JE TOREJ ALTERNATIVA RAZVOJNEMU PROJEKTU SEVERNA VRATA, KI JE OBTIČAL NA MESTU? NI NUJNO: POLITIKA LAHKO PONOVI RAZPISA IPD. AMPAK - VMES SO PA VOLITVE...