Zadeva je resna in pomembna: TRMA JE EDINA OBJAVILA, KAKO SI "PREVZEM" DEJAVNOSTI ODPADKOV PREDSTAVLJA AVSTRIJSKI SAUBERMACHER. V Kranju nam je mestna uradnica dejansko odklonila odgovor glede ponudbe, ki je zdaj "promotorsko pismo". Pa poglejmo nekaj dejstev:

1.

Komunala Kranj ne odvaža več odpadkov iz občine Cerklje, ki je solastnica Komunale. Tam so se odločili, da je cenejša in boljša rešitev Snaga iz Ljubljane. Spomnimo: tam jim glede na kapacitete odpadkov manjka, sežigalnico naj bi tudi zgradili...(v Kranju je projekt propadel, kupili smo zemljišče, nič ni bilo iz tega)

2.

V občini Naklo smo dobili potrditev, da razmišljajo o rešitvi s Tržičem kjer imajo tudi primerna vozila za pobiranje smeti po vaseh kjer zna to biti problem. Če bi se to zgodilo, bi še ena občina po tej plati "zapustila" Komunalo Kranj.

3.

Komunala Kranj - med tem - načrtuje novo poslovno stavbo, a bi glede na ponudbo imela bistveno manj dela, poslov, prihodkov in seveda tudi odhodkov?!

4.

DAVKOPLAČEVALCI IN PLAČNIKI POLOŽNIC V KRANJU NISMO DOBILI NITI ENE PRAVE INFORMACIJE O TEM, KAKŠNO JE STALIŠČE NAJVEČJEGA LASTNIKA KOMUNALE DO TEGA, DA KOMUNALA ODDA/PRODA POSEL S SMETMI, JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO AVSTRIJCEV ALI KAKA DRUGA OBLIKA? IN PREDVSEM: ZAKAJ OPUSTITI TO DEJAVNOST, ČE JE KRANJ ZA POL MILIJONA KUPIL ZEMLJIŠČE ZA TISTO RAVNANJE S SMETMI, KI ZDAJ POTEKA NA USTREZEN NAČIN KAR NA PRIMSKOVEM (RAZVRŠČANJE ODPADKOV PRED ODVOZOM DRUGAM KAR TUDI ZDAJ KRANJ ŽE PLAČUJE ZA VSE SMETI). SAMO JASNA DEJSTVA BODO PREPRIČALA VSE, DA GRE ZA POSLE V KORIST VSEH - NE MORDA KAKEGA POSAMEZNIKA!