Ministrica slovenske vlade, odgovorna za infrastrukturo, na svojem vikendu nima osnovne komunalne infrastrukture ali pa jo ima na črno:

1.

Danes smo bili v ulici kjer ima bivalni vikend (legalizirana črna gradnja od januarja 2023) ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek (solastnik njen mož Mitja/Mičo Cvjetičanin/. Zidane hiše na desni strani in edini bivalni legalizirani objekt na levi strani z naslednjimi lastnostmi:

a)celoten del vasi Rupa na obrobju Kranja nima urejena kanalizacije, zato morajo lastniki objektov poskrbeti za malo čistilno napravo ali GREZNICO. Za slednjo plačajo Komunali kar morajo /približno 15 evrov na mesec/ in Komunala jim greznice čisti. TAKOLE SO JIH OČISTILI TISTIM, KI SO SOSEDJE ALENKE BRATUŠEK IN SE V ZGOPNJEM ODGOVORU CELO SKLICUJE NANJE.

2.

Ministrica slovenske vlade nima greznice. Vsaj uradno ne. Če jo ima, jo ima na črno. Kaj odteka vanjo, vedo uporabniki stanovanjskega vikenda na njeni parceli. VIKEND STOJI NA KMETIJSKI ZEMLJI IN ČE GREZNICE NI, ODTEKAJO VSE ODPLAKE V KMETIJSKO ZEMLJO PRVE KATEGORIJE. LETA? DESETLETJA? Komunala Kranj trdi v svojih odgovorih tole:

Šok je popoln: na parceli 188/3 KO Rupa znanih lastnikov Komunala ne prazni greznice, ker je v njeni evidenci ni. Zato ne izstavlja računov /15 evrov mesečno in praznenje greznice kar znese letno kakih 300 - 400 evrov/ in ALENKA BRATUŠEK NE PLAČUJE NIČESAR V ZVEZI Z ODPLAKAMI NA NJENEM KMETIJSKEM ZEMLJIŠČU. Njen objekt je edini legaliziran leta 2023, edini že ima priključka za elektriko in vodo. Slednjega je plačala po objavah na Trmi in po soočenju z dejstvom, da je kršila zakon, ki jasno pravi, da mora lastnik komunalni prispevek plačati preden dobi priključek. Vsakdo, razen ministrice?

3.

Odgovor, ki nam ga je poslala danes, je na laž postavila tako Komunala Kranj, ki nima pojma o kaki greznici na parceli KO Rupa kjer stoji vikend ministrice. Prav tako dokumenti o praznjenju greznic sosedov. Prav tako naši sogovorniki na Rupi, ki plačujejo mesečno tisto čemur se ministrica izogiba. SE JE TOREJ ZLAGALA? ZAVEDLA NAŠ MEDIJ? ZDAJ NEKAJ ZAGOTOVO DRŽI: NITI PRIBLIŽNO NI RES, DA BI Z ODPLAKAMI IPD. RAVNALA KOT SOSEDJE V ISTI ULICI. Ker pa nam je zopet poslala "izjavo" namesto odgovorov na konkretna vprašanja, bo sledil pač običajen postopek, ko kdo iz sektorja države odtegne odgovore, ki jih mora dati po jasno zakonsko zapisanih pravilih....