UE KRANJ JE JASNA: LEGALIZACIJA DO TEDAJ NELEGALNEGA OBJEKTA MINISTRICE ALENKE BRATUŠEK V NIČEMER NE POMENI DOVOLJENJA ZA NAPELJAVO VODE IN ELEKTRIKE KAR JE MINISTRICA STORILA. KOMUNALA KRANJ ZAVAJA, KO SE SKLICUJE NA TA DOKUMENT ZA OBJEKT NA KMETIJSKEM ZEMLJIŠČU.

ZA PRIKLJUČEK BI MINISTRICA MORALA PLAČATI KOMUNALNI PRISPEVEK MO KRANJ, A SO NAM OD TAM POSLALI DOKAZILA, DA ZA TO NI NE ZAPROSILAV ZAHTEVKU, NE NAVEDLA, DA BO PRIKLJUČEK SPLOH IMELA.

MINISTRICA VLADE RS JE TOREJ PO DO ZDAJ ZNANIH DOKAZIH RAVNALA NEZAKONITO IN DO NAŠEGA VPRAŠANJA KOMUNALI KRANJ NI PLAČALA NITI RAČUNA ZA OPRAVLJENA DELA, RAČUN PA JE ŽE ZAPADEL. RAČUN OSTAJA SKRIVNOST, KER GA KOMUNALA NOČE PREDOČITI JAVNOSTI. MINISTRICA NI PLAČALA PRISPEVKA, KI GA MORA PO VELJAVNI ZAKONODAJI PLAČATI VSAKDO, KI ŽELI KOMUNALNE PRIKLJUČKE. S TEM JE DOMNEVNO OŠKODOVALA PRORAČUN IN ZAGREŠILA NEZAKONITO DEJANJE.

DO PRIKLJUČKA JE PRIŠLA DELNO PO JAVNEM/OBČINSKEM ZEMLJIŠČU IN DELNO PO ZASEBNEM. PO NAŠIH PODATKIH SOGLASIJ ZA KOPANJE PO ZASEBNIH PARCELAH NI ISKALA, A JO BOMO TO ŠE POVPRAŠALI. ZANESLJIVO PA NJEN PRIKLJUČEK DO ZDAJ NI ZMOTIL MO KRANJ, KI JE CELO Z INŠPEKCIJO PREVERJALA PRIKLOP NA VODOVOD NA NJENIH ZEMLJIŠČIH.