Na seji sveta zavoda VVZ Kranjski vrtci dosedanja ravnateljica ni dobila podpore, zato jo je nadomestila v.d. in na vrsti je nov razpis. To je bil vrhunec prikaza stanja v največjem vrtcu v državi kjer pa prihajajo na dan nove in nove podrobnosti vladavine Tee Dolinar. Želeli smo preveriti, kakšna je pri tem vloga njenega podpornika, mestnega svetnika SDS Bojana Homana. NI NAM ODGOVORIL NA VPRAŠANJA, UPAMO PA, DA BO ZMOGEL SVOJO VLOGO POJASNITI. NESPORNO SE JE VPLETAL V DOGAJANJA. POUDARJAMO, DA SO NAVEDBE ZA ZDAJ SAMO ENA PLAT ZGODBE, O NEKATERIH SE NI IZJASNILA NITI DOSEDANJA RAVNATELJICA KAR JE TUDI ZNAČILNO TAKRAT, KO NEKDO NA VPRAŠANJA NE ŽELI ODGOVORITI. BOJAN HOMAN JE POLITIK, BIVŠI POSLANEC, PODJETNIK IPD. - NJEGOVIH VLOG V KRANJU JE VELIKO. BO ZNAL IN ZMOGEL POJASNITI, ALI BI RES MOREAL ZAPUSTITI SVET ZAVODA ZARADI NAVZKRIŽJA INTERESOV? /se nadaljuje/