Spoštovani gospod Matjaž Rakovec!

Pozivam vas, da kot zakoniti zastopnik MO Kranj in legitimno izvoljeni župan raziščete in javno predstavite izsledke o domnevno nezakoniti porabi denarja za svetniške skupine MOK. Denar se domnevno uporablja za namene, ki niso skladni z odlokom, oziroma v njem niso navedeni.

IO Več za Kranj (predsednik Gorazd Copek) je v časopisu Gorenjski glas objavil oglas, ki ne bi smel biti plačan iz denarja za svetniške skupine, ker je plačnik stranka/njen IO/ in ne svetniška skupina. S TEM JE DOMNEVNO BIL ZLORABLJEN PRORAČUN MOK, KRŠEN ODLOK IN OŠKODOVANI DAVKOPLAČEVALCI KRANJA!

Svetnik Zoran Stevanović (Zoran Za Kranj) je v letu 2019 naročil in plačal pohištvo. Taka poraba denarja za svetniške skupine je domnevno nezakonita, neskladna z odlokom. Za povrh pa ni znano, kje to pohištvo sploh je in kdo ga uporablja in kako!

To sta dva primera, ki kažeta na smu zlorabe proračunske postavke in odloka iz leta 2012, ki je še veljaven. Pozivam vas, da zadevo raziščete čim prej, da ne bi bil prisiljen uporabiti vsa druga zakonita sredstva, poti in oblike za ugotovitev dejanskega stanja!

KLJUČEN PODATEK, KI SEM GA ZVEDEL OD STROKOVNJAKOV NA TEM PODROČJU PA JE TALE: VSA MATERIALNA SREDSTVA SO KLJUB RAZPOLAGANJU SVETNIŠKIH SKUPIN, LAST OBČINE - TOREJ VAŠA IN MOJA IN NAŠA LAST! NAKUPI NE POMENIJO, DA SO RAČUNALNIKI, TELEFONI, DRON(I), POHIŠTVO LAST POSAMEZNIH SVETNIŠKIH SKUPIN! ZATO VAS PROSIM, DA POJASNITE, KAJ JE Z RAČUNALNIKI IPD. PREJŠNJIH FUNKCIONARJEV, SVETNIKOV IN SVETNIC? KJE SO PRISTALI, KDO JIH JE ODKUPIL IN PO ČEM? TO VELJA TUDI ZA BIVŠEGA ŽUPANA IN NJEGOVE SODELAVCE! V S E T O S M O P L A Č A L I MI!!!!

Omare, ki jih je naročil za svetniško skupino Zoran Stevanović, so občinska last? Ali MO Kranj sploh ve, kje so?