Predsednik KS Struževo nas je ob člankih o dogajanju na Stritarjevi 8 napotil na stare povezave med nekaterimi ljudmi (omenjal je seveda tudi Igorja Velova) in pri tem opozoril, kdo je stalni zmagovalec razpisov na podlagi dogovora z županom Boštjanom Trilarjem. Ne glede na to, da je sedanja oblast tudi to zgodbo podedovala pa Sajovic opozarja, da je treba to področje urediti....in ponuja dokumente! Za začetek objavljamo delček njegovega povzetka dogajanja....in seveda obljubljamo nadaljevanje!