Spomnimo: prejšnji direktor zavoda za turizem je bil "odstopljen", novi direktor pa je postal dotedanji gostinec Klemen Malovrh. Zdaj se izkazuje, da je pri njem meja med javnim in zasebnim vsaj zabrisana, če ne kaj hujšega:

1.

Pojasnilo na Silvestrovo: Klemen Malovrh nesporno razpolaga s plačilno kartico javnega zavoda kjer je podlaga javni denar - in povezal jo je s kartico/računom podjetja UGL kjer je tretjinski lastnik - ni pa več ne direktor, ne prokurist!? Kako razpolaga z denarjem zasebnega podjetja in zavoda in kako se je to prepletlo? Odgovore bodo morali dati njegovi nadzorniki.

2.

Plačevanje s Pay Pal in podobnimi računi ipd. je v javni upravi prepovedano ali vsaj nezaželeno. Kako je torej mogoče, da preko takih računov posluje direktor javnega zavoda kot nam pojasnjuje? Kako je mogoče "povezovati" zasebno podjetje in javni zavod preko ene in iste osebe?

3.

Za dogodek kjer je (vir: You Tube) značilno nespoštovanje ukrepov glede druženja in mask isti direktor ni sklenil nobene pogodbe. Torej so bili v njih ljudje (preko 20) nezakonito? Kot sam navaja sploh ni izvajal nobenega nadzora, kaj se tam dogaja?

TOLIKO O VPRAŠANJIH, KI SO ZA GOSPODA DIREKTORJA KLEVETANJA. POGODBA O PROMOCIJI PA ŠE PRIDE NA VRSTO: SPOMNIMO SE, DA JE NAJPREJ NI HOTEL POKAZATI, KER DA JE POSLOVNA SKRIVNOST.....

Zanimiv je tudi "slog odgovora": v njem namreč direktor o sebi piše v tretji osebi (direktor je....) kar je vsaj čudno! No, odgovore bo moral dati v prvi osebi...upamo.

Kartico zavoda je direktor dodal v svoj Pay Pal račun??????????????????????Ta pa je bil povezan s kartico podjetja UGL kjer pa je direktor zavoda samo solastnik?????????????????

ČAS BO, DA ZVEMO, KAKO IN KDAJ IN KAJ JE BILO PLAČANEGA S KARTICE ZAVODA. ZATO, KER SE JE SLEDNJA OČITNO "OŽENILA" Z ZASEBNIMI RAČUNI/KARTICAMI. IN PRI TEM SAMO SPRAŠUJEMO (=KLEVETAMO, PO MALOVRHOVO), ON PA POSLUJE. IN TO TRDI SAM, NE MI.