Od sprejetja novega odloka o priznanjih in nagradah (komisijo v mestnem svetu vodi Igor Velov...) lahko nagrajence predlagajo tudi občani. ODZIV JE NASPLOH KLAVRN IN BI MORALI CELOTNO ZGODBO PREVETRITI, LETOS SO MORALI RAZPIS ZA EN MESEC PODALJŠATI! Zadnji dan /31.5./ je na občino prišla vloga/predlog občana, ki je Trmi znan. ZA NAGRADO KRANJA JE PREDLAGAN MIRAN ŠUBIC IN Z NJIM POSREDNO TRMA.SI!

Občan predlagal občana? Višek demokracije ali kaj drugega? Provokacija za mestno politiko, rezultat pa že znan?