Severna vrata Kranja = okoli 20 milijonov vreden projekt se premika...Kam? Po neuradnih, a zanesljivih podatkih se je v pogajanje o izvedbi javno zasebnega partnerstva vključilo podjetje GRADITELJ KAMNIK, ki pa pogajanj še ni zaključilo. Bistvo: vlagatelj mora zagotoviliti okoli 14 milijonov, mestna občina je zagotovila zemljišča, okoli 4 milijone pa bi zagotovilo Osnovno zdravstvo Gorenjske....Možni vlagatelji so tudi lekarne ipd. storitve, obenem pa naj bi gradili tudi stanovanja. Kamniški gradbinec je torej tisti, ki je pristopil k nadaljevanju projekta, ki ga je potrdil kranjski mestni svet in pomeni veliko naložbo in gradbeni poseg v bližini središča mesta ob Bleiweisovi cesti...