Presenečenje s Slovenskega trga 1: MESTNA OBČINA STOPA NA POT PRAVNE BITKE ZA KRANJ - TAK KOT JE! USTAVNO SODIŠČE NAJ BI NAMREČ PRESODILO O NEKATERIH SPORNIH DOLOČILIH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI IN ZAKONA O REFERENDUMU! To je odgovor MO Kranj in župana Matjaža Rakovca, ki ga niso pričakovali zagovorniki odcepitve, ker lahko že do 4. novembra prinese "vmesno obdobje" oziroma proceduro državnega zbora odloži! Ustavno sodišče naj bi namreč presojalo o tem, ali je Mestna občina Kranj morda v tem procesu pahnjena v - neustaven položaj. Kaj je torej bistvo kar bodo na dopisni seji (trajala bo do 2.novembra) odločali mestni svetniki?

Glede na enotnost mestnega sveta (vseh svetniških skupin in strank) pri zavrnitvi razbijanja Kranja na dve občini, je pravna bitka na Ustavnem sodišču novo poglavje: NE SAMO ZA KRANJ, TUDI ZA POSKUSE V DRUGIH OBČINAH JE DOBRO IMETI POPOLNOMA JASNO SLIKO POSLEDIC TAKIH POČETIJ!