Tole so odgovori državnih organov podpornemu članu NK Triglav, novinarju Miranu Šubicu. POUDARJAM PONOVNO: NIKDAR NISEM ZAPISAL, DA JE KDO KRIV ČESA NEZAKONITEGA,A TRMA RAZPOLAGA Z RES E K S K L U Z I V N I M DOKAZOM O TEM, DA JE BILA POLICIJA OBVEŠČENA O SUMIH KAZNIVIH DEJANJ KAR AVTOMATIČNO POMENI - ZAČETEK PREDKAZENSKEGA POSTOPKA Z ZBIRANJEM OBVESTIL IPD. POLICIJA NIKDAR NI EKSPLICITNO NAVEDLA IMENA KLUBA O KATEREM JE BILA OBVEŠČENA, ŠE BOLJ PA JE NAZORNO POJASNILO TOŽILSTVA! KO PA SMO PREJELI PISANJE ODVETNIKA/OZIROMA FRANJA RADIKOVIĆA KOT PREDSEDNIKA KLUBA/, NISMO MOGLI VERJETI:

*ALI KDO NE LOČI PREDKAZENSKEGA POSTOPKA OD OVADBE /SLEDNJA JE FAZA POSTOPKA, KO POLICIJA PAČ NAPIŠE OVADBO, LAHKO JO TUDI KDO DRUG/ NA PODLAGI UGOTOVITEV

*ALI KDO KOGA ZAVAJA S TEM, DA NAVAJA POJASNILA, KI JIH KRANJSKO TOŽILSTVO DEMANTIRA - TOŽILSTVO NE OPRAVLJA POIZVEDB O TEM, ALI POLICIJA ZBIRA OBVESTILA O TEM IN ONEM IN SE VKLJUČI V DOGAJANJE POTEM, KO TO TERJA POLICIJSKO DELO

Tole so navedbe Franje Radikovića in poskus priprave izključitve podpornega člana:

Pozivam Franja Radikovića, da objavi odgovor tožilstva kot sem objavil svojega. Predkazenski postopek se zgodi po uradni dolžnosti, z obvestilom ali prijavo. POUDARJAM: KRIV JE TISTI, KI MU JE KRIVDA DOKAZANA - NESPORNO PA JE POLICIJA PREJELA PRIJAVO IN JE BILA SLEDNJA DOSTAVLJENA MENI OSEBNO OZIROMA JO POZNAM!