Vam je znano ime Boris Marčetič? Bivši policist je kasneje postal šef občinske uprave v Radovljici, nato pa podjetnik, ki je za 30 000 evrov izdeloval različne dokumente za kranjske naložbe. Res je, da je vsaj enega teh izdelkov moral popravljati, a kaj bi tisto...V Butalah so imeli lep odgovor na očitke, da nekdo počne nekaj brez znanja, prakse, izkušenj: "Če nič ne znam, bom pa druge učil!"

In zdaj je Boris Marčetič, poslovni partner MO Kranj, postal še direktor podjetja, ki mu je za časa Borisovega direktorovanja uspelo v Radovljici uspelo graditi kot za stavo in so mnogi zmajevali z glavo: naključja ali kaj drugega? Zdaj se bo o tem pozanimala protikorupcijska komisija, v Kranju pa seveda samo debelo gledamo: tak poslovni partner, tak strokovnjak za naložbe, zdaj pa tole?

Naš kranjski direktor uprave Mitja Herak in župan Mohor Bogataj sta Marčetiča najela povsem zakonito, plačala povsem zakonito. Saj je tudi prej Marčetič delal zakonito. No, res je, da ima naš direktor mestne uprave nezakonito pogodbo o zaposlitvi, a on skrbi za zakonitost delovanja uprave in občine, ne pa za svojo....

Podjetje, ki je delalo pri prenovi županove hiše "nekaj malenkosti" (kot nam je potrdil direktor), veselo posluje tudi z občino, posebej odkar je župan Mohor Bogataj. Gre pa samo za naključje, jasno. Za splet okoliščin, da pač delajo najbolje, ko pa so trdni kot kamenkost. Stena je še boljši izraz!

Pri vsem skupaj pride na misel pregovor, da iste vrste tiči v isti jati letajo. Komu mar če tiči vseh vrst in barv letajo v jati, ki se imenuje "skupna blagajna" (občinska, državna...)? Nam v Kranju očitno ne preveč. Smo pa veseli uvoženih strokovnjakov, ki so lahko direktorji gradbenih podjetij, policisti, direktorji mestnih uprav, svetovalci ipd. itd. Kdo to plača? Stena mora stati, treba jo je podpreti - s tvojim, mojim in našim denarjem. Komu mar če tiči veselo čivkajo?