Čukov bajer je odlično obiskan v vročini. Zaraščeno okolje in topla voda bajerja sta značilnosti. To je zdaj zasebna lastnina, a usoda bajerja v turističnem smislu ni znana.