Družina Zabretovih si prizadeva urediti status bajerja kjer je bojda zdravilno tudi blato. Park, rezervat, turistična točka poleti in pozimi - trenutno pa v znaku neurejenosti, žal.