Župan je obljubil kodeks, minil je en mesec. Čakamo na obljubljeno zavezo drugačnega delovanja njegove oblasti in čakamo na zavezo velike koalicije (23 svetnic in svetnikov), da bodo delali v prid vsem, ne (le) sebi. In štejemo dneve!