Jakob Klofutar je politično v Kranju znan, po izobrazbi inženir gradbeništva, delal na Slovenskih železnicah sedem let. Zdaj bo nadzoroval in vodil področji, ki sta srce vsake lokalne oblasti: naložbe in razpisi preko projektne pisarne, okolje in prostor kot podlaga vsemu. Tveganje: dosedanje navade in posli političnih predznakov! Kako bo s šefom projektne pisarne in šefom oddelka za prostor, bomo videli. Zagotovo pa je bila vsaj vloga prvega jasna: moral je izvrševati, kar si je zamislil vrh. Od kod sicer oddaje del tistim, ki so bili pogodu politiki!?