Ko smo odkrivali delovanje KS Huje, ki jo vodi predsednica sveta Sonja Mašič, smo odkrili, da tajniške storitve opravlja Thomas Krelj, samostojni podjetnik, ki pa nam je povedal, DA JE PREDSEDNICA SVETA KS SONJA MAŠIČ TUDI TAJNICA. PRI NJEM NAJ BI BILA NAMREČ ZAPOSLENA IN ZATRDIL JE, DA ZA TO OBSTAJAJO VSI PAPIRJI=POGODBE. To pa preprosto pomeni, da je plačila za tajniško delo odrejala - sama sebi. Nam Sonja Mašič na nekaj vprašanj sploh ni odgovorila....oziroma je za to "določila" kar mestno občino. Od tam še pričakujemo odgovore o nadzoru plačil v KS. Zanimivo pa je POROČILO O DELOVANJU KS HUJE V LETU 2022. Prilagamo ga v tistem delu kjer so opredeljeni stroški za tajniška opravila in tudi finance nasploh....

Za tajniška dela "preko s.p" je KS Huje namenila 15% več denarja kot leta 2021. Obenem pa za zelene površine in otroška igrišča - sredstva niso bilo porabljena. Vse ciljev pa - tako piše Mašičeva - v 2022 niso mogli izpolniti zaradi okrevanja po pandemiji. NA ZADNJI DAN LETA JE TAKO KS HUJE IMELA NA RAČUNU NEPORABLJENIH 13 600 EVROV...!?

Gospa Mašičeva je mestna svetnica Več za Kranj v tem mandatu. Obenem preko istega SP Thomasa Krelja opravlja tudi zajniška dela v KS Primskovo..... KLJUB NAŠIM OBJAVAM PA SONJA MAŠIČ ŠE VEDNO ZAVESTNO ZAVAJA OBČANE, KRAJANE S KONTAKTNIMI PODATKI NA URADNI STRANI KS HUJE. KRAJAN, KI HOČE KAJ SPOROČITI, MORA VEDETI, DA JE NASLOV NAPAČEN, DRUG NASLOV PA JE NA SPLETNI STRANI MO KRANJ KJER JE NAJPREJ TREBA NAJTI KRAJEVNE SKUPNOSTI, NATO KS HUJE....IN še ena zanimivost: na strani KS Primskovo so objavljeni kontaktni podatki (mobilna številka tajnice Sonje Mašič), na strani "njene" KS Huje pa ne - tam dobite samo podatke o času uradnih ur in fiksno telefonsko številko. Le zakaj?

Takole to zgleda na javni, uradni strani za katero je odgovorna (tudi) Sonja Mašič.......predsednica in tajnica KS Huje v eni osebi....?! TAKOLE PA DANES POTEKA DOPISOVANJE, ČE VERJAMETE PODATKU NA STRANI KS HUJE....KI NEPOREDNO ZAVAJA IN ONEMOGOČA KOMUNIKACIJO!

iN ŠE TALE CVETKA: GOSPOD THOMAS KRELJ NI NITI Z BESEDICO ZANIKAL POVEDANEGA, RAVNO NASPROTNO - NAPISAL NAM JE, DA JE "ZASTONJ POSTAL MEDIJSKA ZVEZDA"......