1.

SEPTEMBRA 2022 je na mestno občino naslovila dokument, ki je KLJUČNEGA POMENA za razumevanje celotne zgodbe o kršenju predpisov, zakonov in sprenevedanju. Kar navadni ljudje morajo plačati preden se zgane občina, je Alenka Bratušek dobila - zastonj. ŠELE, KO SMO JO ZALOTILI, JE UKREPALA. Ta vloga je nujna za legalizacijo njenega objekta (solastnik Mićo Mitja Cvjetičanin, soprog) na KO Rupa 183/3.

Opozorilo: občino in posredno državo (objekt je legalizirala UE Kranj januarja 2023) je zavajala do 2023 in pri tem pridobila tudi neupravičeno premoženjsko korist. Občina ji je na podlagi te vloge izračunala plačilo komunalnega prispevka. Dokument prilagamo. KLJUČNO: NI PLAČALA NE ZA VODOVOD, NE ZA KANALIZACIJO=GREZNICO, KI NAJ BI JO IMELA NA PARCELI!

POSEBNA OPOMBA O RAVNANJU URADNIŠTVA MO KRANJ: VLOGO JE MINISTRICA DALA 14.9. LANI, ODLOČBA JE BILA NAPISANA DVA DNI KASNEJE, 16.9. BI "NAVADNA RAJA" BILA DELEŽNA TAKEGA POSTOPKA PA LAHKO UGIBAMO.

2.

Ministrica, ki naj bi skrbela za slovensko infrastrukturo, za svojo parcelo NIKDAR NI ZAHTEVALA priključkov za vodovod, kanalizacijo. Toda na JPKomunala Kranj je na svojo zahtevo in po napaki PRIKLJUČEK PRIDOBILA V MAJU 2023 BREZ PLAČILA DAJATVE, KI JE V ZAKONU JASNO PREDVIDENA.

Od 1.junija je imela priključek, a OBVEZNI PRISPEVEK PRED PRIKLJUČITVIJO JE PLAČALA ŠELE 30.6.2023. In zopet lahko ugotovimo, kako: mestna občina Kranj ji je izdala sklep o plačilu "po uradni dolžnosti", ker so na občini in v Komunali NA PODLAGI NOVINARSKIH VPRAŠANJ TRME ugotovili napako. Zakaj niso kršiteljice ustrezno obravnavali inšpektorji ipd., ni znano. Dejansko samo (kot je dolžna) torej ni niti zahtevala plačila, "uradna dolžnost" pa je za nazaj pokrila napako. O NJEJ JE KASNEJE ZATRDILA, DA JE ZANJO KRIV MOŽ, KI JE UREJAL PAPIRJE PO NJENEM POOBLASTILU.

3.

Ko je s pomočjo MO Kranj in njenih odgovornih "pokrila" kršitev zakonov in predpisov glede priključka za vodovod, je sledilo RAZISKOVANJE O ODPLAKAH, ODPADNIH VODAH! Najprej nam je o tem zatrdila tole:

Kot vidite nam je odgovarjala kot ministrica slovenske vlade, vprašanja smo pošiljali na njeno ministrstvo. A ODGOVOR JE NA LAŽ POSTAVILA KOMUNALA KRANJ S PREGLEDOM PLAČIL V ULICI NA KATERO SE JE SKLICEVALA MINISTRICA. KRATKO: SOSEDJE PLAČUJEJO VSE, MINISTRICA NIČ.

Bratuškova bi dajatve morala plačevati od JANUARJA 2023. Toda do19.7.2023 ni plačevala nič in zato smo vprašanj naslovili na SKUPNO MEDOBČINSKO INŠPEKCIJO, KI JO VODI SAŠO GOVEKAR. In tu se ponovno poraja hud dvom o usposobljenosti zaposlenih in seveda - enakosti državljanov = raje in ministrice. KER JE BILO ZANJE VSE V REDU DOKLER....

Ste opazili "poduk" o tem, kaj so in kaj delajo in kaj so ugotovili? PISAL SE JE 24. JULIJ 2023, KO ALENKA BRATUŠEK NI PLAČALA CENTA TISTEGA KAR PLAČUJEMO VSI OSTALI IN JE BILO TO ZA INŠPEKTORAT V REDU IN PRAV.....A TRMA SE NE DA TAKO HITRO! OPOZARJAMO: TO JE ZOPET DOKAJ SPORNO RAVNANJE MO KRANJ, KI DEJANSKO OBVLADUJE INŠPEKTORAT....

4.

Toda 10.8.2023 nastopi ključen datum in preobrat: TRMA DOSTAVI ŽUPANU RAKOVCU, PODŽUPANU ČERNETU IN GOVEKARJU KOT ŠEFU INŠPEKTORATA TE UGOTOVITVE REPUBLIŠKE INŠPEKCIJE: torej ne domače, kranjske - ampak državne! Jasno smo vprašali tole....

Priloženo pa je bilo tole kar je povzročilo VERIŽNO REAKCIJO O KATERI PA BO ČAS POKAZAL, ALI JE ŠLO ZA KORUPTIVNO ALI KAKO DRUGO KAZNIVO DEJANJE:

Nato pa sledi razplet in seveda šok: MINISTRICA JE DAN PO POSLANI POŠTI TRME NA OBČINO UKREPALA, DA BI REŠILA NASTALO STANJE. VSAJ TAKO NAM POTEM PIŠEJO 18.8.Z OBČINE....in Komunale še kasneje!

5.

Verjamete, da gre za naključje? Verjamete, da je ministrica slovenske vlade nenadoma začutila, da se je lagala o tem, kako je za odplake in smeti poskrbela na svoji parceli/vikendu? ALI PA JI JE MORDA KDO POSREDOVAL VPRAŠANJA TRME IN UGOTOVITVE INŠPEKCIJE. Takole so nam odgovorili zaposleni pri Sašu Govekarju, ki so še malo nazaj trdili, da je vse v redu....

Tu pa nastopi najbolj resen sum glede kaznivih dejanj:

*občinski inšpektorji trdijo, da je vse v redu dokler jih Trma ne sooči z ugotovitvami rep.inšp.

*nato ponovno preučijo dejstva in odgovorijo o neki vlogi /ALENKE BRATUŠEK/, A BREZ DATUMA

*NARAVNOST PERVERZNO SE PRI ODGOVORU SKLICUJEJO NA DATUM ODGOVORA IN NE VPRAŠANJA

*KO SO NAŠA VPRAŠANJA DOBILI, NAMREČ NI BILO NOBENE VLOGE BRATUŠKOVE AMPAK PODLAGA ZA UKREPE INŠPEKTORJEV.....

6.

ZADNJE DEJANJE JE KOT V GROZLJIVKAH: PREOBRAT NAM POŠLJE KOMUNALA KRANJ. TAM SO VLOGO ALENKE BRATUŠEK OZIROMA MOŽA PREJELI - 11.8.2023 ALI DAN POTEM ,KO SO VPRAŠANJA PREJELI NA MOK. KDO JE KOGA OBVESTIL NAJ RAZIŠČE POLICIJA, KER JE S TEM PO NAŠI OCENI NEZAKONITO SKUŠAL POMAGATI KRŠITELJICI=MINISTRICI. SLEDNJA DO TAKRAT OD JANUARJA NI PLAČALA NITI CENTA DAJATEV ZA ODPLAKE IN SMETI - KOT SMO TO POČELI DRUGI = RAJA!!!!!

TA ODGOVOR JE ZA VSE OBČANKE IN OBČANE KRANJA GROZLJIV, ZA DRŽAVLJANE RS PA DODATNO ZGOVOREN. DO 11.8. JE BILA ALENKA BRATUŠEK KRŠITELJICA PREDPISOV GLEDE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN SMETI BIVALNEGA VIKENDA, KI GA IMA. ALI GREZNICO SPLOH IMA, BOMO ŠE ZVEDELI. SVOJO VLOGO JE POSLALA KOMUNALI DAN POTEM, KO SMO VPRAŠANJA O TEM POSLALI RAKOVCU, ČERNETU, GOVEKARJU...????

Objekt na Rupi danes......IN ZGODBA SE NADALJUJE!!!