Župan MATJAŽ RAKOVEC, podžupanja za KS Manja Zorko!

Prejeli smo najbolj ciničen odgovor MO Kranj od začetka županovanja gospoda Rakovca. Ko smo vprašali (in prej dokazali), da PREDSEDNICA KS HUJE KOT PLAČANA SODELAVKA THOMASA KRELJA S.P. po njegovi izjavi opravlja plačane tajniške posle za KS kjer je predsednica (njegova izjava javno objavljenja, nikdar demantirana), ste nam na vprašanja o takem početju poslali zgornji odgovor. Naj ga tolmačimo:

*mestna svetnica je lahko zaposlena pri podjetniku, ki uradno prejema plačilo za nekaj česar ne počne

*predsednica KS Huje sama odreja višino plačila za tajniška opravila, ki jih opravlja tako, da je zaposlena pri samostojnem podjetniku, ki te račune izstavlja KS Huje

Odgovor, ki ste nam ga poslali seveda ni ne ustrezen, ne primeren. Zato bomo iskali naprej možnosti, da nam ODGOVORITE KOT SO VPRAŠANJA ZASTAVLJENA in NE TAKO, DA V NJIH POVZEMATE UGOTOVITVE TRMA.SI in ne odgovorite ustrezno.

Ker pa smo z odgovorom zaznali sum dejanj, ki so sporna, bomo razmislili o naslednjem:

*nadzorni odbor MO Kranj je pristojen za nadzor delovanja občine - tudi KS

*delovna inšpekcija je tista, ki je pristojna za nadzor nad opravljanjem del in preganjanje fiktivnih del in plačil

*komisija za preprečevanje korupcije je tista, ki je pristojna za nadzor nad delom funkcionarjev (mestna svetnica to je) v okolju kjer odločajo o proračunskih sredstvih in njihovi porabi. V tem primeru sredstva za KS po navedbi delodajalca preko posrednika pritekajo na račun predsednice KS, mestne svetnice ipd.

*davčna uprava pa je tista, ki preverja dajatve državi - so plačane vse dajatve podjetij in zaposlenih, na primer

V osvežitev pa tole: