Vodja kabineta župana in zadolžena za stike z javnostjo/novinarji je gospa Štruc. Včeraj nam je poslala nov dokaz, da:

a)zadeva z gradnjo v Besnici smrdi do neba, ker je sleherni odgovor drugačen in povrhu netočen in zavajajoč

b)mestna oblast podcenjuje Kranjčanke in Kranjčane, če jim ponuja "resnico", ki se spreminja iz tedna v teden

Naše zaključke DOKAZUJEMO z odgovorom kabineta župana 17.3.2023 - pozorno preberite jasna, točna vprašanja in odgovora, ki ju komentiramo:

Komentar uredništva: Katja Štruc + župan Matjaž Rakovec kot odgovorna oseba, ki zastopa MO Kranj, sta nam do zdaj ponudila glede pobude naslednje /dokumentirane/ odgovore:

a)pobuda je na občino prispela enkrat v preteklosti, ker pa so se uradniki menjali, ni znano kdaj (čeprav ima MOK sleherno pošto jasno zavedeno, razen če...) TUDI V TEM ODGOVORU NAVKLJUB VPRAŠANJEM NI JASNEGA ODGOVORA, KDAJ SO NA MOK PREJELI POBUDO V MANDATU RAKOVCA OZIROMA ZAKAJ SO JO POTEGNILI NA DAN IN KDO JE TO PREDLAGAL, ZAHTEVAL? ČE TOREJ MOK KRANJ SPLOH VE, KDO STOJI ZA POBUDO IN KDO JE BIL NEKOČ NA OBČINI PRI NEKOM, DA JE POBUDA ŠLA V PROCEDURO, NAJ TO POVE - JAVNOST JE UPRAVIČENA VEDETI, KER SO NASTALI STROŠKI ZA SPREMEMBE PRI BESNICI IN ZA DELO URADNIKOV MOK! Ali so se pobudniki z nekom dobili v gostilni in se dogovorili za največji poseg v prostor v zgodovini Kranja, ali pa je pobuda lepo prispela na občino s pošto (kdaj?) in kdo jo je sprejel in odločil, da jo obravnava kolegij župana?

b)kolegij župana kjer so pobudo obravnavali in sklenili, da gre v postopek umeščanja v prostor oziroma spremembe OPN je bil zdaj julija 2020, čeprav smo javno objavili dokument o zapisniku novembra 2020 kar dokazuje, da na MOK ali zavajajo z datumi in sklepi, ali pa jih je bilo več različnih - OBJAVLJAMO ZAPISNIK, KI JE BIL DAN LASTNIKOM ZEMLJIŠČ KOT PODLAGA ZA ODLOČITEV O ZAČETKU PROCEDURE, KI JE ZDAJ RODILA PETICIJO PROTI. GRE ZA DRUGAČEN DATUM OD TISTEGA, KI NAM GA PONUJA GOSPA ŠTRUC=ŽUPAN. ZAKAJ?

c) ŠE BOLJ IZMIKAJOČ JE ODOGOVOR NA JASNO VPRAŠANJE, ALI OBSTAJAJO POBUDE IN KOLIKO ZA DRUGA ZEMLJIŠČA, KI JIH POBUDNIKI NIMAJO V LASTI?

Poznavalci predpisov in prostorskih postopkov so nam zatrdili, da je najmanj NENAVADNO IN NEOBIČAJNO, da nekdo da pobudo za pozidavo zemljišč, ki jih sploh nima v lasti oziroma hoče graditi na zemlji, ki ni njegova. TAK PRISTOP JE TOREJ VREDEN POZORNOSTI, A NA MOK NAM NOČEJO ODGOVORITI, ALI SO ŠE TAKE POBUDE IN KOLIKO IN ZA KAKŠNE PROJEKTE (TOVARNE, SMUČIŠČA NPR.). Zavajanje neša oblasti pa gre naprej: nismo jih spraševali po imenih in priimkih pobudnikov, le po projektih, ki jih želijo graditi na tuji zemlji in koliko je takih! Odgovor je torej zavajajoč in terja zopet - INTERVENCO POOBLAŠČENKE ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA.