Tole spo poslali INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI RS v podkrepitev dejstva, da nam na naša vprašanja na občini odgovarjajo nepopolno, ali pa sploh ne! INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA jim je naložila KONKRETNE ODGOVORE NA VPRAŠANJA, DANES PA SMO DOBILI NOVO SPOROČILO KABINETA ŽUPANA IN ODDELKA ZA KOMUNICIRANJE IN PROTOKOL, KI JU VODITA KATJA ŠTRUC IN MENDI KOKOT.

1.

Prvi del odgovora na povsem konkretna vprašanja je takle:

KOMENTAR TRMA.SI: če bi bile informacije resnične in celovite, zakaj bi jim ustanova, ki presoja o dostopu do informacij javnega značaja, naložila konkretne odgovore na konkretna vprašanja? V POLNI MERI JE SLEDILA NAŠI PRITOŽBI, ODGOVOR PA NAS JE DODATNO PRESENETIL, KER JE ZDAJ ŠE DRUGAČEN OD PREJŠNJKIH!

KOMENTAR TRMA.SI: kakšno zavajanje! MO Kranj nam je v odgovoru sama navedla termin "konzorcij" kar seveda pomeni pobudnike in vlagatelje /domači in tuji, so napiusali/. Kje v odgovoru so navedeni tuji vlagatelji, ki očitno ostajajo predmet skrivanja organov MO Kranj? Kdo so to, sprašujemo zaman. Zakaj je skrivnost tuji kapital, ki je za pobudo, ki jo daje - na primer - občan Kranja, ki se ukvarja s pripravo smuči za zimo?!

Naravnost šokantno pa je, da zdaj MO Kranj odkrito priznava, da je pobudnikom dala pogoj, da pridobijo soglasja lastnikov zemljišč. Kdaj jim je bilo to dano? Zakaj tega niso storili in iščejo podporo na občini in v KS Besnica kjer so vključili celo KUD v "kampanjo"? Zakaj je torej pobuda še vedno v postopku, če osnovni pogoj ni izpolnjen in koliko to stane davkoplačevalce Kranja?

Grozljivo je, kako MO Kranj sama sebi nasprotuje: PELJE POSTOPEK ZA UMESTITEV PROJEKTA V PROSTOR, OBENEM PA TRDI, DA BI UMESTITEV BREZ REALIZACIJE POVEČALA PREVELIK KOEFICIENT NEZAZIDANIH ZEMLJIŠČ? KAR POMENI, DA BI OD UMESTITVE MORALI ŽE ZDAVNAJ ODSTOPITI KOT OBČINA, KI ZA TE AKTE PLAČUJE NAJETE ZUNANJE STROKOVNJAKE.

MO Kranj javnosti ne pove nič o vrednosti projekta. SO SAE TOREJ ZANJ ODLOČILI NA PAMET ALI PA JE NEKDO TO IZSILIL? IN KDO IN KDAJ? TEGA NA OBČINI NOČEJO POVEDATI, KER NAS ZANIMA, KDO JE ZADEVO SPRAVIL DO FAZE, DA JE O UMESTITVI ODLOČIL - KOLEGIJ ŽUPANA. Dokument smo pridobili mi:

MO Kranj je torej leta 2020 začela z aktivnostmi, a nam tega ne povedo, na to vprašanje nočejo odgovoriti. Kdo je tisti, ki je leta 2020 prišel na občino in h komu in potem je steklo nekaj kar še danes nima OSNOVE V LASTNIŠTVU ZEMLJIŠČ KATERIH LASTNIKI NISO BILI NITI Z BESEDO, NITI DOKUMENTOM S STRANI OBČINE IN DOMNEVNEGA KONZORCIJA OBVEŠČENI O NAMERAH Z NJIHOVIMI PARCELAMI???

/poglejte dokumente in "odgovore", ki jih dobivamo - rubrika Tukaj in zdaj/