Letos kaznovanih na osnovi takih merjenj okoli 400 voznikov, voznic. ZANIMIVO JE TOLE: PO NAŠEM PREGLEDU V VEČJIH MESTIH/OBČINAH TAKA MERJENJA IZVAJA SAMO POLICIJA. NI PRAVILO, A JE RAZLOG ZA POMISLEK....DOKLER NE BO KDO SODNO PREIZKUSIL VELJAVNOSTI POČETJA KRANJSKIH REDARJEV PA BOMO OSTALI PAČ Z DVEMA IZHODIŠČEMA: DVOMOM IN ODGOVORI, KI JIH OBJAVLJAMO.