Mestni svet se bo seznanil s poročilom lokalne akcijske skupine, ki se ukvarja s problematiko odvisnosti, zlasti od drog. Poročilo bo sprejeto, statistiki zadoščeno. Kaj ima s tem generacija,ki je v njem zajeta? Ki živi v Kransterdamu kjer bajhe lažje najdeš dilerja z drogo kot pa prostor kjer se mladina lahko zabava in pri tem to ni gostinski lokal!?

Policisti skozi okno gledajo na zbirališče odvisnikov pri avtobusni postaji in "nikom ništa"! Tako pač je v Kransterdamu kjer pa je zanimiva še ena ugotovitev: droge so že zavzele podeželje, okoliške vasi. Ni več čistih, vaških idiličnih okolij, napredek je prinesel vse to. In odnaša od nas generacijo, ki bo jutri nosila breme in skrbela za nas!?

Kranj je tipično mesto, ki je podleglo "mislenosti moje krajevne skupnosti"! Komunalci pa skrbijo za ceste in kanalizacijo, ne za duše. Za duše naj bi skrbeli dušni pastirji (zgodovinsko), ki pa so svoje adute tudi že zapravili (ne samo pri nas). Pa šola? Če pomislimo na stanje na splošno, je upanje bolj jalovo (vsa čast izjemam). In tako se tudi v Kranju vprašamo: kam gre lahko moj otrok, kje se lahko zabava moja hči, kaj smiselnega ponuja to mesto, ta oblast, ta proračun?

Odgovori niso ravno bleščeči. Ponudba (vsebinska) namreč ni omejena samo na denar, ampak tudi na razmišljanje. In če je Kranj hotel biti mesto športa (pa ni več) in če je hotel biti univerzitetno mesto (pa še dolgo ne bo), ponujam zamisel: ljudem prijazno mesto. Kaj za to storiti? Spremeniti vzorce obnašanja do vseh generacij in začnemo z najmlajšo in najstarejšo. Tudi to stane, bodo rekli. Zagotovo.

A tudi največ koristi. Iz te osnovne opredelitve namreč izhaja vse ostalo. Tudi dobra kanalizacija. In česa v tem ni? Sedanje oblastne strukture, ki je z naskokom najslabša od vseh dosedanjih. Kajti Kranju ni prinesla prav ničesar v vsebinskem smislu. Razen, če je njihov prispevek v tem, da so zmagali brez programa in tako tudi vladajo.

Problem je naš in skupen: smo Kransterdam s 600 ali več odvisniki, lani je bilo 15 novih. Takih pravih: za njimi so zlomljena srca, razbite družine. Tu med nami.